HES Nedir?

Hidroelektrik Santral kısaltmasıdır. Yurdumuzda son yıllardaki enerji yatırımları vasıtasıyla sıkça karşılaştığımız HES, akarsuların potansiyel enerjisinden elektrik üreten tesislere verilen addır.

Can Suyu Nedir?

Dere yatağında doğa canlılığının devamı için, işletmeye alınmayarak bırakılması gereken miktara verilen addır. Can suyu; ÇED raporu , fizibilite çalışması, mansap su hakları raporu vb. raporlar neticesinde belirlenerek uygulanır.

Konvansiyonel HES Nedir?

Dere sularının can suyu dışında kalan kısmının bir iletim hattı vasıtasıyla (tünel ya da kanal) kendi yatağından alınarak kot farkının yakalanacağı yere taşınması ve buradan kapalı borularla (cebri boru) yüksek basınçlarda düşürülerek türbinden geçirilmesi suretiyle elektrik üreten HES’lerdir. Kapalı kanal ya da basınçlı kanal sistemleri olarak da adlandırılır.

Açık Kanal Sistem HES Nedir?

Konvansiyonel HES’lerin aksine suyun, açık ve basınçsız (atmosfer basıncında) borlurlarla taşındığı HES’lerdir.

Arşimet Vidası Nedir?

Arşimet vidası, sıvıları daha yüksek bir düzeye çıkarmak amacıyla pompa olarak kullanılan tarihi bir makinedir. Milattan Önce keşfedildiği bilinmektedir. Her ne kadar, bazı kaynaklarda M.Ö. 600'lü yıllarda Asurlular tarafından kullanıldığı söylense de, vidanın icadı M.Ö. 200'lü yılların bilgesi Sirakuza'lı Arşimet'e atfedilmiştir ve o günden beri onun adıyla birlikte anılmaktadır.

Makinenin kullanımı pompa ve konveyor olarak günümüze dek gelmiştir. Ancak yakın tarihte bu teknolojilerin arasına bir yenisi eklenmiştir. Bu da Arşimet vidasının ters yönde çalıştırılarak bir türbin olarak kullanılmasıdır.

Neden Arşimet Vidası?

Açık kanal sistem prensibiyle çalışan Arşimet Vidası, konvansiyonel HES’ler gibi suyun yatağından alınarak taşınmasını da gerektirmeden dere içine monte edilmesi sebebiyle tamamen çevreci ve doğayla barışık bir sistemdir.

Ayrıca Konvansiyonel HES’lerin teknik oalrak elverişli olmadığı düşük debi ya da alçak düşülerde de çalışabilir.

Arvida Nedir?

Hidrotürbin Teknoloji Enerji Ltd. ürünü, tamamen yerli mühendsilik tasarım ve imalatı olan Arşimet Vida Türbini ile elektrik üreten tüm sistemin adıdır.

Arvida Nasıl Çalışır?

Teknik olarak elverişli koşullarda (0,1-10 m3/sn debi / 1-10m düşü) tüm akarsu vb. akışkanlarda, akışkanın yatağı içerisine ya da yanına konumlandırılan ArvidaTM, akışkanın (dere suyu / tahliye suyu vb.) türbinden geçirilmesi vasıtasıyla hareketi sağlanan vidadan elektrik üretir. Üretilen elektrik iletim hattına aktarılır.

Arvida nerelerde kullanılabilir?

Dere suları, atık/tahliye suyu gibi pis sularda dahi çalışabilen Arvida, 0,1 m3/sn - 10m3/sn debi ve 1m-10m düşü aralğındaki tüm akışkanlarda çalışabilir.

ARVİDATM , aşağıdaki yerlerde rahatlıkla kullanılabilir.

- Klasik HES’lerin teknik veya ekonomik açıdan uygun olmadığı akarsu potansiyellerinin değerlendirilmesinde.
- Suyun herhangi bir yöntemle taşınamayacağı bölgelerde.
- Suyun nehir yatağından ayırılmasının mümkün olmadığı bölgelerde.
- Klasik HES’lerin kuyruksularında.
- Kullanılmayan su değirmenlerinin yerine.
- Mevcut tüm dolu-taşma savak ve bentlere.
- Köprülerin altında.
- Arıtma tesislerinin çıkışlarında.
- Soğutma ya da temizleme, yıkama amacıyla yüksek miktarda su kullanan fabrika veya tesislerde. ( Termik santraller, Şeker fabrikaları, Demir-Çelik fabrikaları vs.)
- Sulama ya da başka amaçla yapılmış olan kanalların içinde.
- Elektrik hattı getirmenin maliyetli olduğu uzak dağ köylerinde, fidanlıklarda, orman bölgelerinde.
- Nispeten küçük kapasiteli santrallerin ekonomik ömrünü tamamlamış türbinlerinin yerine.
- Kendi elektriğini üretmek isteyenlerin göstereceği tüm derelerde.

Sistem ne kadar sürede devreye girer?

Hidrotürbin Teknoloji Enerji Ltd. Detaylı Fizibilite sonrası 6 ay* gibi kısa bir süre içersindesistemin elektrik üretecek konuma gelmesini öngörmektedir.

*Kurumlar arası yazışmalar ve gerekli izinlerin alınması sürelerinin beklenilenden uzun olması durumunda değişiklik gösterebilir.

İşletme kolaylığı var mıdır?

Büyük inşaat sanat yapılarına ihtiyaç duymayan ARVİDATM , mekanik yapısı itibariyle de sorun teşkil edebilecek bir donanıma sahip değildir. Basınçsız çalışması itibariyle daha güvenli işletme ortamına sahip olmasının yanında birikime neden olmayan tasarımı ile işletme aşamasındaki temizlik gereksinimi de minimum seviyededir.

Bakım-Onarım gerksinimleri nelerdir?

Bakım gereksinimleri hareketli parçaların ve yağlama sistemlerinin incelenmesinden oluşmaktadır. Çalışma şartlarından daha zor koşullara göre yapılan dizaynı sayesinde uzun yıllar parça/ünite değiştirmeden çalışır.

Arvida ile ürettiğim elektriği nerde kullanabilirim?

Arvida ile ürettiğiniz elektriği dilerseniz şebekeye bağlayıp (grid-tied) kendi tüketiminizden fazlasını bölge elektrik dağıtım şirketine YEK destekleme mekanizmasının belirlemiş olduğu fiyat üzerinden satabilirsiniz ya da şebekeden ayrı (off-grid) olarak tüm elektrikli cihazlarınızı bağlayarak kendi tüketiminizde kullanabilirsiniz.

Arvida çeşitleri nelerdir ?

Arvida enerji üretim burguları beton veya çelik yatak içerisinde veya kapalı sistem olarak üretilebilmektedir.

Arvida kullanım kapasite oranı nedir?

Arvida kullanım kapasite oranı %80 ve üzerindedir. Arvida tasarım debisinin %30‘u ve %115’ine kadar aynı verimlerde çalışabilmektedir.

Hidroturbin

Arvida Broşür

Arvida genel tanıtım ve bilgilendirme içeren dökümandır.

Hidroturbin

Detaylı İnceleme

İnşaat mekanik vee elektrik gibi teknik detayları da içeren detaylı inceleme dökümanı.

Hidroturbin

Hidroelektrik Yatırım Rehberi

Hidroelektrik yatırımı yapacaklar için hazırlanmış özel rehber döküman.