Lisanssız Hidroelektrik Tesisi Yatırımı Yapmak İsteyenlerin Dikkatine...

Resmi gazetede 21 Şubat 2015 tarih ve 29274 sayı ile yayımlanan yönetmelik ile 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu hükümlerine göre piyasada faaliyet gösteren veya gösterecek tüzel kişiler tarafından hidroelektrik enerji üretim tesisleri kurulması ve işletilmesine ilişkin üretim lisansları için DSİ ve tüzel kişiler arasında düzenlenecek su kullanım hakkı anlaşması ile Belediyeler tarafından içme suyu maksatlı kullanılmakta olan barajlar, su isale hatları ile atık su isale hatları üzerinde lisanssız üretim tesisleri kurulabilmesine ilişkin başvurularda uygulanacak usul ve esasları düzenlenmiştir.


Hidroelektrik Yatırımcı Rehberi

Buna göre özetle;

  • DSİ lisanssız elektrik kapsamında değerlendirilecek yatırımların Su Kullanım Hakkı Anlaşması yolunu açmış ancak;
  • Belediyeler tarafından içme suyu maksatlı kullanılmakta olan barajlar, su isale hatları ile atık su isale hatları üzerinde lisanssız üretim tesisleri kurulabilmesine imkan tanımıştır.
    • Yatırımcı firmaların sermayesinin yarısından fazlası belediyeye ait olan tüzel kişiler olması zorunluluğu getirilmiştir.

  • Bu bilgilerin dışında lisanssız hidroelektrik yatırımı yapmak isteyenler için devam edecek lisanssız elektrik üretim yatırımı süreci herhangi bir farklılık arz etmemektedir.